Odnawialne źródła energii

drzewa… to innowacyjny sposób wytwarzania energii spełniający wszystkie wymogi ekologii.

Energię niezbędną do życia na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego zapewniają nam przede wszystkim surowce, których zasoby są ograniczone. Ceny ropy, gazu i węgla rosną i rosnąć będą tym szybciej , im szybciej będą one zużywane.

A przecież natura dostarczyła nam nie tylko surowce naturalne, ale również nieograniczone zasoby energii słonecznej - dostępnej zawsze, gdy promienie słoneczne docierają do nasze planety, energii wiatrowej - powstającej z przemieszczania się powietrza oraz energii wodnej - istniejącej wszędzie tam, gdzie woda jest w ruchu.

Mamy więc do wyboru: albo płacić coraz więcej za energię wytwarzaną sposobem tradycyjnym, albo zainwestować we własne źródło energii elektrycznej i ciepła, a w konsekwencji mieć prąd i ciepło bez opłacania rachunków zewnętrznego dostawcy. W spółce m67 nie mamy wątpliwości: wybieramy to drugie. Dla wszystkich, którzy podzielają nasz wybór mamy ofertę dającą oszczędności i kilka innych korzyści jak bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu.

Brak zanieczyszczania powietrza, brak emisji do atmosfery spalin i dwutlenku węgla, brak składowisk żużlu i popiołu w naszym otoczeniu, to walory dodatkowe wpływające na bezpieczeństwo naszej matki - Ziemi.