O firmie m67 w Katowicach

zaznaczone punkty na kuli ziemskiej

m67 sp. zoo z siedzibą w Katowicach

została założona Aktem Notarialnym 23 listopada 2021 roku, a do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 13 stycznia 2022 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - KRS .

KRS 0000 946 087
REGON 520 966 705
NIP 954 28 35 289

Zarząd jednoosobowy
Prezes Zarządu
dr Krystian Marchaj

Biuro
40-671 Katowice ul. Armii Krajowej 67

 


Innowacyjna oferta na trudne czasy!

Separator